Filtreeri otsingut
VABAAEG
Brand
Pakkumised
Hind
Hinnang
Filtreeri

Gaas AntiDog Black 65ml

Koostis: orgaanilised lahustid,propellent ja segu tõrjuvatest ekstraktidest.

Kasutamine:Aktiveerita vajutusega ja pihustada otse looma koonule.Pihustada lühikeste vajutustega või pidevalt vajutades kuni avaldub tõrjuv mõju.Mitte pihustada lähemalt kui 0,5m.Maksimaalne tõhusus saavutatakse distantsilt 3 kuni 5m. Sisu pihustamise aeg mitte vähem kui 20sekundit.

Kasutada temperatuuril -10C kuni +50C.

Pihustamisel mitte keerata pudelit tagurpidi

Mitte pihustada lähemalt kui 0,5m

Tähelepanu!MITTE KASUTADA INIMESTE SUUNAS

Kasutamisel mitte suitsetada

Mitte põletada pärast kasutamist

Hoida eemal toidust

Vältida sissehingamist ning sttumist nahale ja silma

Mitte lammutada osadeks

Mitte anda laste kätte

Hoida maha kukkumast

Kõlblik 3aastat pärast tootmist.Põhjustab nahaärritust.Põhjutab tugevat silmade ärritust.Võib põhjustada unisust ja peapööritust.

Tuleohtlik aerosool.Mahuti on rõhu all,kuumenemisel võib lõhkeda.

Hoida eemal soojuallikast,kuumadest pindadest,sädemetest,leekidest ja muudest süüteallikatest.Mitte suitsetada.Silma sattumise korral: loputada mitme minuti jooksul veega.Eemaldada kontaktläätsed,kui neid kasutatakse,loputada veel kord.

Nahale sttumise korral: pesta rohke vee ja seebiga.Kasutada üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.

Hoida lastele mitte kätesaadavas kohas.

Hoida päikesevalguse eest.

Hoida temperatuuril mitte üle 50C/122F

Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

Hind 9.90 €
Esita päring
Hind 9.90 € / Laos

Esita toote kohta küsimus

Nimi:*

Ettevõte:

E-mail:*

Telefoni nr: